Căn hộ 3PN-A3

Vị trí
Căn hộ khác
Căn hộ 3PN-A1

Diện tích tim tường: 101.49m2

Phòng ngủ: 3

WC: 2

Căn hộ 3PN-A2

Diện tích tim tường: 100.18m2

Phòng ngủ: 3

WC: 2

Căn hộ 3PN-A4

Diện tích tim tường: 85.63m2

Phòng ngủ: 3

WC: 2

Căn hộ 2PN-B1

Diện tích tim tường: 74.49m2

Phòng ngủ: 2

WC: 2

Căn hộ 2PN-B2A

Diện tích tim tường: 70.34m2

Phòng ngủ: 2

WC: 2

Căn hộ 2PN-B2B

Diện tích tim tường: 70.34m2

Phòng ngủ: 2

WC: 2

So sánh tin đăng
Ít nhất 2 tin đăng !